STRONA W BUDOWIE

 

Kościół Chrześcijan Baptystów w RP

Pierwszy Zbór w Katowicach (100 lecie)

 

Adres: ul. Morawska 10

40-218 Katowice-Bogucice

 

Nabożeństwa:

niedziela godz. 10:00

druga i czwarta środa miesiąca o godz. 18:00

 

Nr rachunku bankowego Kościoła:

78 1020 2313 0000 3702 0193 2615

 

PKO BP SA Oddział 3 w Katowicach

Ul. Chorzowska 6

40-101 Katowice

 

ENGLISH: WEBSITE UNDER CONSTRUCTION

 

Polish Baptist Union in the Republic of Poland

First Baptist Church in Katowice (100 years)

 

ul. Morawska 10

40-218 Katowice-Bogucice

Poland

 

Services:

Sunday at 10:00

second and fourth Wednesday of the month at 18:00

 

Church's bank account number:

SWIFT: BPKOPLPW

IBAN: PL 78 1020 2313 0000 3702 0193 2615

 

PKO BP SA Oddział 3 w Katowicach

Ul. Chorzowska 6

40-101 Katowice

Poland